HOTLINE: 0903570007 - 0973570007

Chính sách đổi trả máy

ÁP DỤNG CHO KHÁCH HÀNG MUA ĐIỆN THOẠI, MÁY TÍNH BẢNG TẠI QUỐC TẾ MOBILE

 

1. Chính sách đổi trả:

Khách hàng có quyền ĐỔI sản phẩm khác hoặc TRẢ sản phẩm và HOÀN lại tiền với các điều kiện như sau:

Còn hóa đơn mua hàng, Sản phẩm lỗi do nhà sản xuất sẽ được đổi trả miễn phí trong vòng 10 ngày kể từ ngày mua. 

 

2. Điều kiện đổi trả:

  1. Còn đầy đủ hộp sản phẩm
  2. Còn đầy đủ phiếu bảo hành (nếu có) và phụ kiện đi kèm
  3. Quà khuyến mãi có giá trị (nếu có)
  4. Trường hợp thiếu các điều kiện trên: thu phí theo qui định. Ngoài ra, KHÔNG thu thêm bất kỳ phí nào khác

3. Bảo hành: Theo đúng chính sách bảo hành của nhà sản xuất